Epigenetika je.... věda.

 

Zabývá se změnou chování našich genů....

Kterou můžeme ovlivnit. 

K lepšímu, ale i k horšímu.

 

Funkci genu ovlivňují vlivy chemické (biochemické), fyzikální a emoční.

životní prostředí

životní styl

konkrétní podmínky

emoce

láska

strava

stres

traumata

fyzické aktivity

toxiny....

  

Epigenetické změny jsou ovlivnitelné a vratné.

 

Sami si můžeme geny zapínat, vypínat, nebo korigovat jejich výkon.

DNA se neměni, ale některé úseky se po zapnutí / vypnutí chovají jinak, odlišně.

 

Geny hrají klíčovou roli jak v "normálním"  vývoji, tak i v nemoci.

Máme rodinné DNA, ale aktivaci genů - včetně nemoci, ovlivňujeme sami.

Na našem zdravotním stavu se podílí i chování našich rodičů, prarodičů, pra pra.....

pojem nemoci je relativní, stejně jako pojem zdraví

 

Geny se mění následkem lásky od druhých a následkem chování nás samých.....

a následkem mateřské péče- lásky, která mění nastavení genů v mozku dítěte. To se u něj projeví ale až v dospělosti.

chováním, které vyvolává změny v mozku

úpravou životního stylu.....

 

Chování a láska.... vyvolává změny v mozku..... změnu fungování genu v mozku..

.......a tak se změní vlastnost, kterou gen řídí.......

No není to úžasný ?

 

DNA je řízena signály mimo buňku.

Vše je provázáno.

Vše se vším souvisí.

Mysl a tělo komunikují.....